הקוד האתי שלנו

קוד אתי מקצועי לטיפול בגברים ונשים בעלי משיכה מינית לבני מינם

"פסיכולוג המקבל לטיפול מטופל החש שנטייתו או התנהגותו המינית ההומוסקסואלית עומדות בסתירה לאמונתו הדתית או עלולות לגרום לניתוקו מסביבתו החברתית או התרבותית, חייב לכבד את ערכיו ואמונתו של המטופל ולנסות לעזור לו בהתאם. כמו כן, עליו לוודא שהמטופל מבקש טיפול מרצונו החופשי ומתוך מוטיבציה פנימית ולא כתוצאה מהפעלת לחצים משפחתיים, חברתיים או דתיים".


(מתוך נייר עמדה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל מנוב' 2011)

ישנם גברים ונשים הנמשכים לבני מינם, המעוניינים לברר משיכה זו או ליצור שינוי בחייהם בתחום זה, ופונים לשם כך לטיפול.

אנו סבורים שחובתה של החברה ומערכת בריאות הנפש לסייע להם בתהליך רגיש זה, ולפעול במשנה זהירות ומתוך מחויבות לכללי אתיקה מקצועית, למניעת אפשרות של פגיעה במטופלים.

כללים אלו אמורים להיות ברורים לכל, ונכונים לכל טיפול נפשי באשר הוא, אך לאור רגישותו הגבוהה של הנושא אנו מוצאים צורך להדגישם וסבורים כי על כל המטפלים, מכל תחום הכשרה, לאמץ אותם בעבודתם.

אנו פונים לכל מי שמעניק טיפול נפשי בתחום זה לפעול על פי הכללים הבאים, ומזהירים בזאת את המטופלים מקבלת סיוע ממטפלים שאינם עומדים בהם:

1

מטרת הטיפול היא תמיד רווחתו של הפונה. כל יעד או מטרה אחרים – כולל בירור של הנטייה ושורשיה, הגמשתה, הרחבתה ו/או עיצובה – כפופים למטרה זו. מטרת הטיפול תיקבע תמיד ביחד עם המטופל/ת ובהתאם לרצונו/ה, כבכל ברית טיפולית.

2

הטיפול יעשה מרצונו החופשי של הפונה וללא לחץ חיצוני. על המטפלים מוטלת החובה לברר עניין זה עם תחילת הטיפול, ולפעול בהתאם.

טיפול בנערים/ות מתחת לגיל 18 יהיה אך ורק בתיאום מלא עם ההורים, וגם אז, על המטפלים לבדוק עם הנער/ה הפונה את רצונו/ה בכדי לוודא שאינם לוקחים חלק בתהליך הנכפה עליו/ה בניגוד לרצונו/ה.

3

כבכל טיפול, על המטפלים להימנע מאשליות ומצגי שווא, ולהבהיר היטב למטופל\ת ששאלת ההצלחה בטיפול תלויה בגורמים רבים ואינה מובטחת בכל מצב. המטפלים יבהירו היטב שהתהליך, ככל תהליך רגשי-נפשי, איננו קל וכי לא ניתן להבטיח שמטרת הטיפול תושג במלואה.

4

בתחילת התהליך הטיפולי, חשוב ליידע את הפונה בדבר הרגישות של טיפולים בתחום המשיכה התוך-מגדרית, ובדבר הדעות המקצועיות השונות ביחס ליעילות הטיפול.

5

הטיפול יתבצע על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי ניסיון בלבד.

6

הכלים הטיפוליים שבהם ישתמשו המטפלים, יהיו כלים המקובלים בעולם הטיפול הפסיכותרפי, ולא כלים אגרסיביים ופוגעניים, שאינם מקובלים ככלים טיפוליים בתחום זה או בכל תחום אחר.

7

כבכל טיפול, על המטפלים לכבד בכל עת את רצונו/ה של הפונה ואת בחירותיו/ה, גם אלו שאינם תואמים את ההגדרה הראשונית של החוזה הטיפולי. המטפלים מחויבים לתמוך רגשית בפונה ולא לעצור תהליך טיפולי שכבר החל, כל עוד רצונו/ה של הפונה הוא להמשיך בטיפול וללא קשר לבחירותיו/ה של הפונה.

יש לך שאלה? הצוות שלנו ישמח לענות!